KARMEL-KODILLA TAPAHTUU - YHTEISKRISTILLINEN SIELUNHOITOSEMINAARI 3.helmik.2018

Sielunhoidolliset seminaarit Karmel-Kodilla

Edellinen sielunhoidollinen seminaarin tallenne

 on jälkikuunneltavissa myös sinulle parhaiten sopivana aikana audiosivuiltamme

Seuraava sielunhoidollinen seminaari 3. helmikuuta 2018

Karmel-Kodilla osoite: Hahmajärventie 108, 38490 Hämeenkyrö.

Kouluttajana on tunnettu tv-pastori, evankelista Petri Välimäki. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

TERVETULOA!

Kahvi- ja Lounas sekä muut tarjoilut Karmel-Kodin hinnaston mukaisesti. Pitkämatkalaisille mahdollisuus majoitukseen, tiedustelut ja varaukset Ulla Kauppinen GSM 050 383 9125, klo 8-18:00 välisenä aikana.

Sielunhoidollinen seminaari Karmel-Kodilla

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Lähellä ihmistä

Yhteiskristillinen sielunhoidollinen seminaari

KARMEL-KODILLA

Aika:                   3. helmikuuta 2018 klo 10.30 – 17.30

Osoite:               Hahmajärventie 108, 38490 Hämeenkyrö

Kouluttaja:        Sielunhoidon ja kriisiterapian kouluttaja, tv-pastori, evankelista Petri Välimäki  (kuva alla)

Ohjelma:

10.30                       Tervetuloa Karmel-kodille / avauskahvit

11.00 – 13.00          Mitä on terve itsetunto? Miksi se on tärkeää?

                                 Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta

                                 Miten itsetunto kehittyy / haavoittuu?

13.00 – 13.45          Lounas / Pieni välipala

13.45 – 15.30          Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen 1

                                 Vahva perustus mahdollistaa uuden rakentamisen

                                 Kokonaisvaltaisuuden ja tasapainon kehittyminen/tukeminen

                                 Jumalan seurakunta rakentumisen tukena

15.30 – 16.00          Kahvi-/teetarjoilu, kevyt välipala  

16.00 – 17.30          Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen 2

                                 Minuuden synty ja identiteetin rakentuminen

                                 Rakentava jämäkkyys elämän palveluksessa

                                 Katse eteenpäin – elämään ja tarkoitukseen

Seminaarissa on saatavilla aiheeseen liittyvää materiaalia.Tilaisuudessa kerättävä vapaaehtoinen kolehti ja tapahtumaan osoitetut muut vapaaehtoiset lahjoitukset käytetään tämän seminaarin kuluihin sekä mahdollisesti ylijäävältä osalta Baltiassa tehtävän juutalaistyön tukemiseksi.

Kahvi- ja Lounas sekä muut tarjoilut Karmel-Kodin hinnaston mukaisesti. Pitkämatkalaisille mahdollisuus majoitukseen, tiedustelut ja varaukset Ulla Kauppinen GSM 050 383 9125, klo 8-18:00 välisenä aikana.

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!

Mikäli haluat tukea Via Baltica Ministry CPM-Finland ry:n Baltian maissa sekä Ukrainassa tehtävää venäjänkielistä kirjallisuustyötä tai tekemäämme humanitaarista työtä. Ole hyvä ja tee lahjoituksesi POP Jämijärvi IBAN: FI45 4722 0010 0238 27 tilille merkillä: “Apua Ukrainaan”, “Venäjänkielinen kirjallisuustyö” tai ”Leipää Latviaan”.   Suuri kiitos lahjastasi!

Poliisihallituksen Via Baltica Ministry CPM-Finland ry:lle myöntämä lupa nro RA/2017/838. Keräyksen toimeenpanoaika on 1.9.2017-31.8.2019, toimeenpanoalue on Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alue. Kerättävillä varoilla hankitaan ja toimitetaan venäjänkielistä hengellistä kirjallisuutta sekä ruoka-, vaateapua ja lääkeavustusta Baltian maissa sekä Ukrainassa tehtävässä hengellisessä ja humanitaarisessa työssä. Kerätyt varat käytetään yllämainitulla toimeenpanoajalla ja keräyksen käytännön toimeenpanija on Via Baltica Ministry CPM-Finland ry.

Lahjoituksesi netissä Paypal tilin kautta:
Sielunhoidollinen seminaari 31.3. 2018 Latviassa

Järjestämme sielunhoidollisen seminaarin 31. maaliskuuta 2018 Latviassa

osoite: Gods Covenant Church, Saules Iela 49, Daugavpils, Latvia, LV-5401

Kouluttajana on tunnettu tv-pastori, evankelista Petri Välimäki. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

TERVETULOA!

Kahvi- ja Lounas sekä muut tarjoilut maksu oman tunnon mukaisesti. Omatoimimatkalaisille mahdollisuus majoitukseen, paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut ja varaukset Marja-Leena Mäki GSM 040 965 2925, klo 8-18:00 välisenä aikana.

Lähellä ihmistä

Sielunhoidollinen seminaari

Paikka: God’s Covenant Church,

 

Aika:                 31.3.2018 klo 10.00 – 17.15

Osoite:              Saules Iela 49, Daugavpils Latvia LV 5401

Kouluttaja:        Sielunhoidon ja kriisiterapian kouluttaja, tv-pastori, evankelista Petri Välimäki  (kuva alla)

Ohjelma:

10.00                          Tervetuloa sielunhoidolliseen seminaariin!

Seminaarin opetus on suomeksi ja se tulkataan venäjäksi

 10.30 – 12.30            ARMON JA YHTEYDEN PARANTAVA VOIMA

Elämä satuttaa ja ihmisen sisin haavoittuu,

Kun masennus, suru, pelko, katkeruus tms. painaa

Syvän kivun tukea antava kohtaaminen

Pieni välipala

13.15 – 15.00            HAAVOITTUNEEN TUNNE-ELÄMÄN TERVEHTYMINEN, osa 1

Inhimillisen eheytymisen prosessi

Perusturvan kokemuksen tukeminen

Jeesukseen, Yeshuaan uskovien yhteisö rakentumisen tukena.

Kahvi-/teetarjoilu, kevyt välipala

15.30 – 17.15             HAAVOITTUNEEN TUNNE-ELÄMÄN TERVEHTYMINEN, osa 2

Kokonaisvaltainen ihminen / eheyden merkitys

Mielekkyyden kokemus elämän voimavarana

Sinä olet arvokas ihminen – sinua rakastetaan!

Päätös sanat ja rukouspalvelu 

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!  

Järjestelyistä vastaavat: God’s Covenant Church ja CPM-Finland, yhteistyössä Missio Europen kanssa

http://gospel.lv/en/church/ ja http://cpm-finland.info/

Mikäli haluat tukea Via Baltica Ministry CPM-Finland ry:n Baltian maissa sekä Ukrainassa tehtävää venäjänkielistä kirjallisuustyötä tai tekemäämme humanitaarista työtä. Ole hyvä ja tee lahjoituksesi POP Jämijärvi IBAN: FI45 4722 0010 0238 27 tilille merkillä: “Apua Ukrainaan”, “Venäjänkielinen kirjallisuustyö” tai ”Leipää Latviaan”.   Suuri kiitos lahjastasi!

Poliisihallituksen Via Baltica Ministry CPM-Finland ry:lle myöntämä lupa nro RA/2017/838. Keräyksen toimeenpanoaika on 1.9.2017-31.8.2019, toimeenpanoalue on Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alue. Kerättävillä varoilla hankitaan ja toimitetaan venäjänkielistä hengellistä kirjallisuutta sekä ruoka-, vaateapua ja lääkeavustusta Baltian maissa sekä Ukrainassa tehtävässä hengellisessä ja humanitaarisessa työssä. Kerätyt varat käytetään yllämainitulla toimeenpanoajalla ja keräyksen käytännön toimeenpanija on Via Baltica Ministry CPM-Finland ry.

Closer to man

Seminar on counselling

Venue: God’s Covenant Church

 

Time and date:               31.03.2018 from 10.00 – 17.15

Address:                        Saules Iela 49, Daugavpils, Latvia, LV-5401

Lecturer:                        Pastoral care and crisis therapy teacher, TV-pastor and evangelist Petri Välimäki

PROGRAM:

10:00  Welcome to the seminar on counselling

(Teaching in Finnish with Russian translation) 

10:30 – 12:30                   THE HEALING POWER OF GRACE AND FELLOWSHIP.

When life brings pain, the inner part of a person is injured. When depression, sadness, fear and bitterness oppress, fellowship gives support.

Snack time                             

13:15 – 15:00                   HEALING THE EMOTIONAL WOUNDS OF LIFE. Part 1

The process of becoming whole as a human being.

Constructing an experience of basic security in Jesus, supported by the fellowship of believers in                                              Jesus.

Tea/coffee and snack time

15:30 – 17:15                  HEALING THE EMOTIONAL WOUNDS OF LIFE. Part 2

The complete person / the meaning of wholeness

Experience of meaning as a resource for life

You are a valuable person – you are loved!

Final word and prayer help.

                                      You are welcome to join!

Responsible for organization: God’s Covenant Church and CPM-Finland, together with Missio Europe

http://gospel.lv/en/church/ and http://cpm-finland.info/

           Ближе к человеку              

Семинар по душепопечительству

Место: God’s Covenant Church

 

Время:                31.3.2018 с 10.00 – 17.15

Адрес:                Saules Iela 49, Daugavpils, Latvia, LV 5401

Лектор:               Учитель по душепопечительству и кризиснойтерапии, телевизионный пастор, евангелист Petri Välimäki

 

 ПРОГРАММА:

10.00                           Добро пожаловать на семинар по душепопечительству!

                                    (на финском языке с переводом на русский язык)

10.30 – 12.30              Исцеляющая сила благодати и общения.

Жизнь приносит боль, и внутренность человека получает ранение. Когда депрессия, грусть, страх, горечь давят, тогда

общение дает поддержку.        

Небольшой перекус.

13.15 – 15.00              Исцеление ранимых жизненных чувств, часть 1.                                                                                 

Человеческий процесс восстановления.

Основная надежда в поддержке.

Общение верующих в Иисуса, Иешуа является поддержкой  для человека.

Кофе-чай, небольшой перекус.

 15.30 – 17.15                Исцеление ранимых жизненных чувств, часть 2

Целостный человек/значение общения.      

Опыт значимости – жизненная сила.

Ты ценный человек – тебя любят!

Заключительные слова и молитвенная помощь.

 

Добро пожаловать! 

За организацию отвечает: Gods Covenant Church и CPMFinland,

совместно с Missio Europe

http://gospel.lv/en/church/ и http://cpmfinland.info/

 

 

Shalom Haverim Messiaaninen Radio Suomessa

Yhteistyön aika - lainaus Johnatan Bernisin kirjasta - Rabbi katsoo lopunaikaan

 

Yhteistyön aika

Meidän on nyt aika ruveta tekemään yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa nopeuttaaksemme Jeesuksen paluuta viemällä evankeliumia kaikkialla maailmassa asuville juutalaisille. Voi olla, ettei elämässäsi ole ainuttakaan juutalaista. Rukoile, ja Jumala lähettää heitä luoksesi. Voi olla, että asut alueella, jolla ei asu ainuttakaan juutalaista. Jos näin on, voit ainakin rukoilla päivittäin juutalaisten pelastumisen puolesta. Voit myös tukea rahallisesti sellaisia järjestöjä jotka julistavat evankeliumia juutalaisille. Pyydä Jumalalta tähän ohjausta.

Suuri brittiläinen protestanttikristitty lähetystyöntekijä Hudson Taylor (1832-1905), joka toimi Kiinassa 51 vuotta, lähetti aina ensimmäiset kymmenyksensä Lontoon juutalaisten parissa tehtävälle evankelioimistyölle. Mildmay Missions sai häneltä shekin joka ikinen vuosi. Shekin mukana seurasi pieni huomautus ¨Juutalaisille ensin¨. Hän teki näin, koska hän ymmärsi Israelin pelastumisen ja Kiinan pelastumisen välisen yhteyden.

Kysy oman seurakuntasi pastorilta tai lähetysjohtajalta, kuinka suuri osuus sen lähetysbudjetista käytetään juutalaisten tavoittamiseen. Jos summa on pieni tai sitä ei ole ollenkaan, kehota vastuussa olevia henkilöitä järjestämään prioriteettinsa uuteen uskoon evankeliointia koskevan mandaatin mukaan: evankeliumi on ensin juutalaisille ja sen jälkeen pakanoille (Room. 1:16). Tarkastele tämän jälkeen omaa antamistasi ja kysy itseltäsi, mitä sinä voisit tehdä saavuttaaksesi Israelin eksyneet lampaat hyvällä sanomalla.

Lopuksi rukoile Israelin puolesta. Jokin aika sitten eräs henkilö kertoi minulle tarinan, joka sai minut
ajattelemaan, mitä tapahtuu rukoillessamme Israelin puolesta. Mark-niminen mies teki kuolemaa sairaalassa kuume raivosi hänen kehossaan. Hänen verenpaineensa oli vaarallisen alhaalla. Lääkärit tekivät kaikkensa hänen auttamisekseen, mutta mikään ei tehonnut. Asiantuntijat olivat ihmeissään Markin salaperäisen sairauden vuoksi, kunnes lopulta poistuivat päätään pudistellen. Mark oli uskova ja rukoili parantumisensa puolesta, mutta siitä huolimatta hänen luisumisensa kohti kuolemaa jatkui. Herätessään yöllä Mark huomasi, että hänellä oli huonetoveri. Korkean kuumeen aiheuttaman tokkuran ja huoneen hämärän valaistuksen vuoksi Mark ei kyennyt erottamaan kunnolla ikkunan vieressä makaavaa miestä, mutta se mitä hän erotti, sai hänet hätkähtämään. Miesparka oli todella kurjassa kunnossa. Hänen käsivartensa olivat langanlaihat. Hänen poskensa olivat lommolla ja hänen silmissään oli tyhjä katse. Tippaletku oli asetettu hänen käsivarteensa. Myötätunto täytti Markin sydämen. Hän alkoi rukoilla:’’ Herra, tuo mies näyttää kärsivän kovasti. Unohda minut. Jos minun aikani on kuolla, olen valmis. Mutta ole niin kiltti ja paranna tuo mies.’’ Mark nukahti kesken rukouksensa.
Seuraava asia jonka hän tajusi, oli huoneeseen aamiaista kantava hoitaja. Auringonsäteet työntyivät sisään ikkunaruudun läpi. Mark oli nukkunut paremmin kuin aikoihin.

Paina tästä lukeaksesi lisää

’’Näytätte jo paljon paremmalta’’ hoitaja huudahti. ’’Tunnen oloni paremmaksi’’, Mark myönsi. Kun hoitaja kääntyi poistuakseen huoneesta, Mark huomasi, että ikkunan vieressä oleva sänky oli tyhjä. Pettymyksen aalto kulki hänen lävitseen. ’’Mitä tuolle toiselle potilaalle tapahtui?’’ Mark huusi hoitajan perään. ’’Kuoliko hän?’’ Hoitaja pysähtyi niille sijoilleen , kääntyi ympäri ja tuijotti Markia kuin järkensä menettänyttä. ’’Mitä potilasta tarkoitatte?’’ ’’ Miestä joka tuotiin viime yönä tuohon viereiseen sänkyyn. Sydämeni särkyi pelkästään häntä katsellessani.’’ Huoli tulvahti sairaanhoitajan kasvoille. ’’Teidän lisäksenne tässä huoneessa ei ole ollut ketään muuta’’, hän sanoi.’’ Teidän on täytynyt kuvitella kaikki. Minun on parasta hakea lääkäri. Kyllähän te ymmärrätte, korkea kuume ja kaikki….’’ ’’En minä näkyjä nähnyt’’, Mark väitti vastaan ja osoitti toista vuodetta. ’’ Hän makasi juuri tuossa…’’ Mark ei ennättänyt lauseensa loppuun, kun totuus iski hänen mieleensä. Yön aikana tuossa sängyssä ei maannut toista potilasta. Nyt hän tajusi tuijottaneensa ikkunaan- ja nähneensä siitä oman kuvajaisensa. Hän oli rukoillut itsensä puolesta. Hän oli ollut täynnä myötätuntoa jotakuta toista kohtaan ja asettanut tuon toisen potilaan itsensä edelle. Jumala oli vastannut ja hän oli parantunut. Seuraavana päivänä Mark käveli ulos sairaalasta ruumiiltaan ja hengeltään muuttuneena. Samalla kun sinä rukoilet Jumalan valitun kansan pelastumisen puolesta- Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin fyysisten jälkeläisten pelastumista- sinä rukoilet myös itsesi, perheesi ja oman yhteisösi puolesta. Heidän parantumisensa on sinun parantumisesi. Heidän pelastumisensa on sinun pelastumisesi. Heidän paluunsa Jumalan luokse on elämä kuolleista meille kaikille.