Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
Tämä edellä oleva Apostolien teot 8 :14-17 raamatun kohta on meille tuttu ja hyvin tärkeä. Näiden helluntain jälkeisten tapahtumien seurauksena me olemme saaneet evankeliumin, tulleet uskoon ja myös useammat olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Toivotaan ja rukoillaan tätä samaa Pyhän Hengen toimintaa tämän keskikesän hengellisille juhlille eri puolilla Suomea! Tämän Pyhän Hengen täyteyden tulisi edelleen olla asia, joka laajenee, kasvaa ja toimii aktiivisesti niin meillä täällä Suomessa kuin lähetyskentillä.

LvivKetzFest-2017-1Suomen keskikesä on luonnossamme ehkä kauneinta aikaa ja monille meistä tämä merkitsee kesälomakauden alkua. Haluamme tervehtiä teitä vielä ennen keskikesän virkistäville juhlille osallistumistanne sekä kesälaitumille ja lomille siirtymistänne. Työmme hajaannuksessa elävien juutalaisten keskuudessa on edennyt voimakkaasti eikä vähiten Ukrainan kentällämme, tästä olemme äärettömän iloisia ja kiitollisia Herralle.

Kuten edellisessä kirjeessämme lyhyesti kirjoitimme, järjestimme Ukrainassa aivan äskettäin kesäkuun alussa STEP-evankeliointikurssin Lvovin kaupungissa. STEP-kurssit ovat erittäin tarpeellisia valmentamaan työntekijöitä lähestymään oikealla tavalla ja asenteella juutalaisia sekä käyttämään oikeanlaista terminologiaa keskusteluissaan heidän kanssaan.
Kurssi herätti paljon kiinnostusta asiantuntijapiireissä ja oli laatuaan ensimmäinen Ukrainassa. Kurssin järjestelyistä oli Lvovissa vastuussa Chosen People Ministries (CPM) ja CPM-Finland. Opettajina kurssilla toimivat Boris Goldin ja EvgeniIMG_20170602_180933 (2) Ivanov Chosen People Ministries kansainvälisestä järjestöstä. Meidän osuutemme oli avustaa järjestelyissä ja painattaa oppilaille jaettavan kirjallisuuden kuten Jesaja 53 ja Apostolin sydän kommentaarit. Osallistujia kurssilla oli kiitettävästi ja monet halukkaat eivät päässeet mukaan kurssille syystä tai toisesta. Tämän vuoksi päätimme uuden STEP-kurssin järjestämisestä jo tämän vuoden syksylle. Kurssi järjestetään yhteistyössä erään paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa. Myös Harkovassa järjestettiin CPM:n STEP-kurssi kesäkuun toisella viikolla ja Kiovaan on suunniteltu järjestettäväksi vastaava STEP-kurssi kuluvan vuoden syksyllä.

Tapaamisemme matkan aikana avasivat myös uusia mahdollisuuksia palvella Ukrainan juutalaisia. Esimerkiksi juutalaisille tarkoitetun Sar Shalom-leirin järjestämisestä Ukrainassa sovittiin alustavasti paikallisten toimijoiden kanssa. Syksyllä Lvovissa järjestettävien kurssin ja leirin järjestelyistä vastaa CPM-Finland ja CPM-UK yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.
Käytännön yhteistyömme Lvovissa ja ylipäätään Ukrainassa sai erinomaisen ja voimakkaan alun. Tosin pohjaa, uskottavuutta osaamista ja toimintaamme kohtaan Ukrainassa oli jo luotu CPM:n kansainvälisten yhteyksien kautta sekä osallistumisissa edellisten vuosien 2013 ja 2016 Lvovissa järjestettyjen kansainvälisiin venäjänkielisten helluntaiseurakuntien konferensseihin, IACEF World Congress, International Assembly of Christians of Evangelical Faith. Ks. marraskuun 2016 rukouskirje.

Painetusta juutalaisille kohdistetusta materiaalista kuten venäjänkielisistä Jesaja 53 ja Apostolin Sydän kommentaarit kirjoista, D. Sternin raamatuista sekä painattamistamme LeHaim traktaateista ja lentolehtisistä oli suurta kysyntää ja tarvetta Ukrainassa. Lupasimme toimittaa painettua materiaalia lisää ja täydentää paikallista varastoamme. Tähän ikään kuin vahvistuksena ja vastauksena saimme jo lahjoituksen, joka kattaa osan seuraavaksi suunnittelemamme painatuserän kustannuksista. Kiitos tästä Herralle ja hänen ääntään kuuleville ystäville!

Työmme Latviassa ja muualla Baltiassa etenee vakaasti ja jo totuttuja uomia noudatellen. Tarkoituksemme on vierailla Latviassa heinäkuun alussa tapaamassa ystäviä ja rohkaisemassa uskoon tulleita veljiä ja sisaria siellä.

Tarvitsemme juutalaistyössä erityistä viisautta kentällämme toimia yhteistyössä paikallisten kanssa ja yhteisissä juutalaisten evankeliointiin tähtäävissä opetustapahtumissa. Juutalaisilla ei ole helppoa vieläkään, esimerkiksi Ukrainassa, antisemitismi on voimakkaassa nousussa ja juutalaisia kehotetaan lähtemään maasta.
On erityisen tärkeätä, että kristityt oppisivat siunaamaan Jumalan omaisuuskansaa ja että juutalaiset voisivat nähdä meissä oikeanlaisen Kristuksen kirjeen, juutalaisen Messiaan; siunaavan, rakastavan ja auttavan.
On olemassa vanha juutalainen sanonta, jos me sanomme, että rakastamme juutalaisia, he sanovat: ”Osoita se meille käytännön teoin.” Tässä on meillä paljon opittavaa, myös muita ihmisiä kohtaan meidän tulee osoittaa rakkauttamme teoin eikä vain puheena.

84ec9a4a0b3da66f382d602d26490322Haluan muistuttaa sinua, että Ukrainassa myös suuret määrät orpoja, leskiä, pakolaisia jotka ovat joutuneet pakenemaan omilta kotiseuduiltaan. Myös he tarvitsevat evankeliumia ja jopa perustoimeentuloon kuuluvaa aineellista apua.

Haluaisimme lähteä tukemaan kahta vähätuloiseen uskovaiseen perheeseen ottolapsiksi otettua juutalaislasta, joiden perustarpeet tulisi saada turvattua. Ole hyvä ja lähetä palautetta, jos ja miten haluat olla mukana näiden orpolasten apuna.

Tukijoitamme siunaten ja kiitollisuudella muistaen sekä
Siunattua kesää toivottaen!

Toivo ja Malla

Lääke- ruoka- ja vaateapua Baltian maihin – Leipää Latviaan
Via Baltica Ministry CPM-Finland ry:n tilille POP – Jämijärvi, nro IBAN: FI45 4722 0010 0238 27 merkillä: ”Leipää Latviaan” Poliisihallituksen lupa nro RA/2016/323 toimeenpanoalue Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alue, ajalla 8.7.2016-7.7.2017