JUUTALAISTYÖN KESÄKUUN 2017 UUTISKIRJE

Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Apostolien teot 2 :1-

 

46258599_mlTämä edellä oleva raamatun kohta on meille kaikille hyvin tuttu ja tärkeä. Näiden helluntain tapahtumien seurauksena me olemme tulleet uskoon ja useammat olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Tämän asian pitäisi edelleen olla kuin elävä organismi, joka laajenee, kasvaa ja toimii aktiivisesti niin meillä täällä Suomessa kuin kentällämme Baltiassa ja Ukrainassa. Rukousaiheemme juutalaistyössä on, että uskoon tulleet ystävät voisivat täyttyä Pyhällä Hengellä ja olisivat alkuseurakunnan tapaan väkeviä todistajia omiensa keskellä. Jeesukseen uskovien juutalaisten joukossa on monia eri suuntauksia, aivan niin kuin kristillisissä kirkkokunnissakin. Lain alla olevia uskovia on jokaisessa kirkkokunnassa ja suunnassa, myös meillä helluntaiseurakunnissa, laki sitoo, antaa määräyksiä, ohjeita ja vaatimuksia. Kuitenkin meidät on vapautettu täyteen vapauteen Kristuksessa Messiaassa, älkäämme antako sitoa itseämme sanoo Paavali useassakin eri opetuksessaan.
Tarvitsemme juutalaistyössä erityistä viisautta kentällämme toimia useamman kirkkokunnan kanssa yhteistyössä ja yhteisissä juutalaisten evankeliointiin tähtäävissä opetustapahtumissa. Ukrainassa esimerkiksi babtistiuskovat eivät välttämättä hyväksy helluntailaisia ja päinvastoin. Rukoillaan, että uskovaiset voisivat toimia yhdessä ja viedä evankeliumin ilosanomaa juutalaisille sisarille ja veljille. Juutalaisilla ei ole helppoa vieläkään, esimerkiksi Ukrainassa, antisemitismi on voimakkaassa nousussa ja juutalaisia kehotetaan lähtemään maasta. On erityisen tärkeätä, että seurakunnat oppisivat siunaamaan Jumalan omaisuuskansaa, että juutalaiset voisivat nähdä heissä oikeanlaisen Kristuksen kirjeen, juutalaisen Messiaan; siunaavan, rakastavan ja auttavan. On olemassa vanha juutalainen sanonta, jos me sanomme, että rakastamme heitä, he sanovat osoita se meille käytännön teoin. Tässä on meillä paljon opittavaa, myös muita ihmisiä kohtaan meidän tulee osoittaa rakkauttamme teoin ei vain puheena. Tänä päivänä on Ukrainassa myös suuret määrät sotaorpoja, leskiä, pakolaisia jotka ovat joutuneet pakenemaan omilta kotiseuduiltaan. Myös he tarvitsevat evankeliumia ja jopa perustoimeentuloon kuuluvaa aineellista apua.
Lvovin STEP-kurssilla oli mukana yli 20 hengen innokas joukko oppimassa juutalaisevankeliointia ja sen erityispiirteitä. Opettajina kurssilla toimivat Boris Goldin ja Evgeni Ivanov Chosen People Ministries kansainvälisestä järjestöstä. Meidän osuutemme oli avustaa järjestelyissä ja painattaa oppilaille jaettavan kirjallisuuden kuten Jesaja 53 ja Apostolin sydän kommentaarit. Kaksipäiväisen STEP-kurssin tunneilla saimme olla mukana oppimassa keskeisiä evankeliointimetodeita, erityisesti juutalaisten katuevankelioinnissa. Opimme mm. kädestä pitäen miten tulee tarjota traktaatteja ja sanoa muutama ystävällinen sana vastaanottajille. Toki meille opetettiin myös juutalaisevankelioinnin erityishaasteita ja evankelioinnissa käytettävää termistöä. Kurssin osalta oli erityisen mieluisana kokemuksena panna oppimamme käytäntöön ja saada osallistua ja tutustua evankeliointityöhön Lvovin kadulla.
Koko loppuviikon ajan oli kaupungin keskustassa normaalia enemmän ihmisiä liikkeellä, johtuen kaupungissa järjestetystä uskonpuhdistuksen 500 vuotisjuhlasta. Monet ihmiset vastaanottivat evankeliumin siemeniä, mutta kuten kadulla usein tapahtuu, monet myös torjuivat evankeliumin tarjouksen. Saimme jakaa monille lentolehtisiä ja muuta materiaalia kuten, Lechaim traktaatteja ja valikoidusti myös Jesaja 53-kirjoja. Pyydänkin sinua rukoilemaan, että tämä kylvetty sana tekee vastaanottajilleen sen tehtävän miksi se on lähetetty. Hyvillä mielin ja Herralle kiitollisena Lvovista.

Siunattua helluntaipäivää – Chag Shavuot sameach

Yhteistyöterveisin,

Toivo ja Malla

Via Baltica Ministry CPM-Finland ry
PL 7, 39501 Ikaalinen – FINLAND
Tel. +358 40 037 3570
e-mail: cpmfinland@gmail.com
www.CPM-Finland.info