Baltian juutalaistyön keskikesän 2017 uutiskirje

Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
Tämä edellä oleva Apostolien teot 8 :14-17 raamatun kohta on meille tuttu ja hyvin tärkeä. Näiden helluntain jälkeisten tapahtumien seurauksena me olemme saaneet evankeliumin, tulleet uskoon ja myös useammat olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Toivotaan ja rukoillaan tätä samaa Pyhän Hengen toimintaa tämän keskikesän hengellisille juhlille eri puolilla Suomea! Tämän Pyhän Hengen täyteyden tulisi edelleen olla asia, joka laajenee, kasvaa ja toimii aktiivisesti niin meillä täällä Suomessa kuin lähetyskentillä.

LvivKetzFest-2017-1Suomen keskikesä on luonnossamme ehkä kauneinta aikaa ja monille meistä tämä merkitsee kesälomakauden alkua. Haluamme tervehtiä teitä vielä ennen keskikesän virkistäville juhlille osallistumistanne sekä kesälaitumille ja lomille siirtymistänne. Työmme hajaannuksessa elävien juutalaisten keskuudessa on edennyt voimakkaasti eikä vähiten Ukrainan kentällämme, tästä olemme äärettömän iloisia ja kiitollisia Herralle.

Kuten edellisessä kirjeessämme lyhyesti kirjoitimme, järjestimme Ukrainassa aivan äskettäin kesäkuun alussa STEP-evankeliointikurssin Lvovin kaupungissa. STEP-kurssit ovat erittäin tarpeellisia valmentamaan työntekijöitä lähestymään oikealla tavalla ja asenteella juutalaisia sekä käyttämään oikeanlaista terminologiaa keskusteluissaan heidän kanssaan.
Kurssi herätti paljon kiinnostusta asiantuntijapiireissä ja oli laatuaan ensimmäinen Ukrainassa. Kurssin järjestelyistä oli Lvovissa vastuussa Chosen People Ministries (CPM) ja CPM-Finland. Opettajina kurssilla toimivat Boris Goldin ja EvgeniIMG_20170602_180933 (2) Ivanov Chosen People Ministries kansainvälisestä järjestöstä. Meidän osuutemme oli avustaa järjestelyissä ja painattaa oppilaille jaettavan kirjallisuuden kuten Jesaja 53 ja Apostolin sydän kommentaarit. Osallistujia kurssilla oli kiitettävästi ja monet halukkaat eivät päässeet mukaan kurssille syystä tai toisesta. Tämän vuoksi päätimme uuden STEP-kurssin järjestämisestä jo tämän vuoden syksylle. Kurssi järjestetään yhteistyössä erään paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa. Myös Harkovassa järjestettiin CPM:n STEP-kurssi kesäkuun toisella viikolla ja Kiovaan on suunniteltu järjestettäväksi vastaava STEP-kurssi kuluvan vuoden syksyllä.

Tapaamisemme matkan aikana avasivat myös uusia mahdollisuuksia palvella Ukrainan juutalaisia. Esimerkiksi juutalaisille tarkoitetun Sar Shalom-leirin järjestämisestä Ukrainassa sovittiin alustavasti paikallisten toimijoiden kanssa. Syksyllä Lvovissa järjestettävien kurssin ja leirin järjestelyistä vastaa CPM-Finland ja CPM-UK yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.
Käytännön yhteistyömme Lvovissa ja ylipäätään Ukrainassa sai erinomaisen ja voimakkaan alun. Tosin pohjaa, uskottavuutta osaamista ja toimintaamme kohtaan Ukrainassa oli jo luotu CPM:n kansainvälisten yhteyksien kautta sekä osallistumisissa edellisten vuosien 2013 ja 2016 Lvovissa järjestettyjen kansainvälisiin venäjänkielisten helluntaiseurakuntien konferensseihin, IACEF World Congress, International Assembly of Christians of Evangelical Faith. Ks. marraskuun 2016 rukouskirje.

Painetusta juutalaisille kohdistetusta materiaalista kuten venäjänkielisistä Jesaja 53 ja Apostolin Sydän kommentaarit kirjoista, D. Sternin raamatuista sekä painattamistamme LeHaim traktaateista ja lentolehtisistä oli suurta kysyntää ja tarvetta Ukrainassa. Lupasimme toimittaa painettua materiaalia lisää ja täydentää paikallista varastoamme. Tähän ikään kuin vahvistuksena ja vastauksena saimme jo lahjoituksen, joka kattaa osan seuraavaksi suunnittelemamme painatuserän kustannuksista. Kiitos tästä Herralle ja hänen ääntään kuuleville ystäville!

Työmme Latviassa ja muualla Baltiassa etenee vakaasti ja jo totuttuja uomia noudatellen. Tarkoituksemme on vierailla Latviassa heinäkuun alussa tapaamassa ystäviä ja rohkaisemassa uskoon tulleita veljiä ja sisaria siellä.

Tarvitsemme juutalaistyössä erityistä viisautta kentällämme toimia yhteistyössä paikallisten kanssa ja yhteisissä juutalaisten evankeliointiin tähtäävissä opetustapahtumissa. Juutalaisilla ei ole helppoa vieläkään, esimerkiksi Ukrainassa, antisemitismi on voimakkaassa nousussa ja juutalaisia kehotetaan lähtemään maasta.
On erityisen tärkeätä, että kristityt oppisivat siunaamaan Jumalan omaisuuskansaa ja että juutalaiset voisivat nähdä meissä oikeanlaisen Kristuksen kirjeen, juutalaisen Messiaan; siunaavan, rakastavan ja auttavan.
On olemassa vanha juutalainen sanonta, jos me sanomme, että rakastamme juutalaisia, he sanovat: ”Osoita se meille käytännön teoin.” Tässä on meillä paljon opittavaa, myös muita ihmisiä kohtaan meidän tulee osoittaa rakkauttamme teoin eikä vain puheena.

84ec9a4a0b3da66f382d602d26490322Haluan muistuttaa sinua, että Ukrainassa myös suuret määrät orpoja, leskiä, pakolaisia jotka ovat joutuneet pakenemaan omilta kotiseuduiltaan. Myös he tarvitsevat evankeliumia ja jopa perustoimeentuloon kuuluvaa aineellista apua.

Haluaisimme lähteä tukemaan kahta vähätuloiseen uskovaiseen perheeseen ottolapsiksi otettua juutalaislasta, joiden perustarpeet tulisi saada turvattua. Ole hyvä ja lähetä palautetta, jos ja miten haluat olla mukana näiden orpolasten apuna.

Tukijoitamme siunaten ja kiitollisuudella muistaen sekä
Siunattua kesää toivottaen!

Toivo ja Malla

Lääke- ruoka- ja vaateapua Baltian maihin – Leipää Latviaan
Via Baltica Ministry CPM-Finland ry:n tilille POP – Jämijärvi, nro IBAN: FI45 4722 0010 0238 27 merkillä: ”Leipää Latviaan” Poliisihallituksen lupa nro RA/2016/323 toimeenpanoalue Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alue, ajalla 8.7.2016-7.7.2017 

Baltia juutalaistyön kesäkuun 2017 uutiskirje

JUUTALAISTYÖN KESÄKUUN 2017 UUTISKIRJE

Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Apostolien teot 2 :1-

 

46258599_mlTämä edellä oleva raamatun kohta on meille kaikille hyvin tuttu ja tärkeä. Näiden helluntain tapahtumien seurauksena me olemme tulleet uskoon ja useammat olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Tämän asian pitäisi edelleen olla kuin elävä organismi, joka laajenee, kasvaa ja toimii aktiivisesti niin meillä täällä Suomessa kuin kentällämme Baltiassa ja Ukrainassa. Rukousaiheemme juutalaistyössä on, että uskoon tulleet ystävät voisivat täyttyä Pyhällä Hengellä ja olisivat alkuseurakunnan tapaan väkeviä todistajia omiensa keskellä. Jeesukseen uskovien juutalaisten joukossa on monia eri suuntauksia, aivan niin kuin kristillisissä kirkkokunnissakin. Lain alla olevia uskovia on jokaisessa kirkkokunnassa ja suunnassa, myös meillä helluntaiseurakunnissa, laki sitoo, antaa määräyksiä, ohjeita ja vaatimuksia. Kuitenkin meidät on vapautettu täyteen vapauteen Kristuksessa Messiaassa, älkäämme antako sitoa itseämme sanoo Paavali useassakin eri opetuksessaan.
Tarvitsemme juutalaistyössä erityistä viisautta kentällämme toimia useamman kirkkokunnan kanssa yhteistyössä ja yhteisissä juutalaisten evankeliointiin tähtäävissä opetustapahtumissa. Ukrainassa esimerkiksi babtistiuskovat eivät välttämättä hyväksy helluntailaisia ja päinvastoin. Rukoillaan, että uskovaiset voisivat toimia yhdessä ja viedä evankeliumin ilosanomaa juutalaisille sisarille ja veljille. Juutalaisilla ei ole helppoa vieläkään, esimerkiksi Ukrainassa, antisemitismi on voimakkaassa nousussa ja juutalaisia kehotetaan lähtemään maasta. On erityisen tärkeätä, että seurakunnat oppisivat siunaamaan Jumalan omaisuuskansaa, että juutalaiset voisivat nähdä heissä oikeanlaisen Kristuksen kirjeen, juutalaisen Messiaan; siunaavan, rakastavan ja auttavan. On olemassa vanha juutalainen sanonta, jos me sanomme, että rakastamme heitä, he sanovat osoita se meille käytännön teoin. Tässä on meillä paljon opittavaa, myös muita ihmisiä kohtaan meidän tulee osoittaa rakkauttamme teoin ei vain puheena. Tänä päivänä on Ukrainassa myös suuret määrät sotaorpoja, leskiä, pakolaisia jotka ovat joutuneet pakenemaan omilta kotiseuduiltaan. Myös he tarvitsevat evankeliumia ja jopa perustoimeentuloon kuuluvaa aineellista apua.
Lvovin STEP-kurssilla oli mukana yli 20 hengen innokas joukko oppimassa juutalaisevankeliointia ja sen erityispiirteitä. Opettajina kurssilla toimivat Boris Goldin ja Evgeni Ivanov Chosen People Ministries kansainvälisestä järjestöstä. Meidän osuutemme oli avustaa järjestelyissä ja painattaa oppilaille jaettavan kirjallisuuden kuten Jesaja 53 ja Apostolin sydän kommentaarit. Kaksipäiväisen STEP-kurssin tunneilla saimme olla mukana oppimassa keskeisiä evankeliointimetodeita, erityisesti juutalaisten katuevankelioinnissa. Opimme mm. kädestä pitäen miten tulee tarjota traktaatteja ja sanoa muutama ystävällinen sana vastaanottajille. Toki meille opetettiin myös juutalaisevankelioinnin erityishaasteita ja evankelioinnissa käytettävää termistöä. Kurssin osalta oli erityisen mieluisana kokemuksena panna oppimamme käytäntöön ja saada osallistua ja tutustua evankeliointityöhön Lvovin kadulla.
Koko loppuviikon ajan oli kaupungin keskustassa normaalia enemmän ihmisiä liikkeellä, johtuen kaupungissa järjestetystä uskonpuhdistuksen 500 vuotisjuhlasta. Monet ihmiset vastaanottivat evankeliumin siemeniä, mutta kuten kadulla usein tapahtuu, monet myös torjuivat evankeliumin tarjouksen. Saimme jakaa monille lentolehtisiä ja muuta materiaalia kuten, Lechaim traktaatteja ja valikoidusti myös Jesaja 53-kirjoja. Pyydänkin sinua rukoilemaan, että tämä kylvetty sana tekee vastaanottajilleen sen tehtävän miksi se on lähetetty. Hyvillä mielin ja Herralle kiitollisena Lvovista.

Siunattua helluntaipäivää – Chag Shavuot sameach

Yhteistyöterveisin,

Toivo ja Malla

Via Baltica Ministry CPM-Finland ry
PL 7, 39501 Ikaalinen – FINLAND
Tel. +358 40 037 3570
e-mail: cpmfinland@gmail.com
www.CPM-Finland.info